ES projektai

VŠĮ „Padirbtuvės“ kartu su partneriais VšĮ „Šviesos kūgiai“ (Technariumas) ir VšĮ „Resursai tvariai plėtrai“ (Textale) 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą “Profesinių įgūdžių mokymai norintiems integruotis mažmeninės gamybos rinkoje: nuo gamybos mokymų iki darbų albumo”. Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – tikslinės grupės darbinių bei profesinių įgūdžių padidinimas.

Tikslinė grupė – Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų ekonomiškai neaktyvūs gyventojai *.

Projektu siekiama per 9 mėnesius įtraukti 63 tikslinės grupės asmenis į savanorišką veiklą, kurios metu minėti asmenys įgytų teorinių bei praktinių profesinių žinių, reikalingų sėkmingai įsitraukti į ekonominį visuomenės gyvenimą.

Projekto metu Padirbtuvėse organizuosime medžio, metalo ir tekstilės apdirbimo mokymus, kurių metu projekto dalyviai turės galimybę išmokti:

● pradinio medžio apdirbimo;

● baldų detalių gamybos pagal brėžinius;

● baldinio skydo klijavimo;

● galutinio gaminio surinkimo;

  • medžio apdailos technologijų;
  • suvirinimo MIG aparatu;
  • siuvimo.

Mokymų trukmė – 40 valandų. Dirbsime grupėmis nuo vasario iki rugsėjo mėnesio. Su kiekviena grupe mokymų laiką derinsime individualiai. Mokymų metu naudosime ąžuolo medieną. Pasibaigus mokymams, kiekvienam projekto dalyviui bus pasiūlyta konsultacija „Kaip įsitraukti į darbo rinką?”.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Nuorodos:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/profesiniu-igudziu-mokymai-norintiems-integruotis-mazmenines-gamybos-rinkoje-nuo-gamybos-mokymu-iki-darbu-albumo?fbclid=IwAR3oJDHE2PeIv9noMM-d8YOZziECqIejoo5WHfO6Z4z0j02u6Zal6g7mQM4

https://www.esf.lt/lt

https://technarium.lt/?language=lt

http://www.textale.lt/

* Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:

  • yra darbingas;
  • nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
  • nesiverčia individualia veikla;
  • neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (ar) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks 3 metai).